Varför kan cashbackshopping ge gratis återbäring?

Varför kan cashbackshopping ge gratis återbäring?

Det är mycket vanligt att butiker har återbäringsprogram. Det kan exempelvis vara att man får poäng på alla inköp och att poängen sedan ger rabatter på kommande inköp. Det är lätt att förstå att butikerna vill premiera återkommande kunder via lojalitetsbonus.

En annan väg till bonus är cashbackshopping. Här krävs det däremot inget medlemskap hos någon specifik E-butik och återbäringen är lika hög för alla som använder tjänsten. Hur kan det komma sig att cashbackshopping kan ge återbäring?

Bygger på affiliate

Affiliate är en affärsmodell som är mycket vanlig online. Som ett exempel kan en bloggare nämnas. Bloggaren har tusentals följare och kan i sitt blogginlägg länka (med unika länkar) till olika E-butiker. Om någon av bloggarens besökare klickar på länken och därefter köper något så får bloggaren provision på detta.

Affiliate är alltså en marknadsföringsväg som enbart ger ersättning om ett köp verkligen blir av. Med andra ord provisionsbaserad marknadsföring mot E-butiker.

Men det är självklart inte bara bloggare som kan använda sig av affiliate. Exakt samma funktion har cashbackshopping. Användarna loggar in på sidan, klickar på länkar till E-butiker och handlar. Därefter betalas en provision ut till företaget som driver cashbacksidan.

Delar på provisionen

Det finns en fundamental skillnad mellan de två exemplen ovan. Bloggaren behåller hela provisionen för sig själv medan cashbackshopping innebär att provisionen delas mellan företaget som tillhandahåller tjänsten och den som genomför köpet.

Om en E-butik exempelvis erbjuder 10 % i ersättning vid affiliate så skulle bloggaren fått 10 % på köpet som genomfördes efter klick på dess länk i ett blogginlägg. Vid cashbackshopping får företaget kanske 5 % och den som handlar 5 %.

Man delar därmed på provisionen vilket gör att bägge parter tjänar på det. Företaget som tillhandahåller cashbackshopping tjänar pengar på att erbjuda en samlingssida och en komplett tjänst. Detta samtidigt som de som utnyttjar tjänsten får rabatt (eller återbäring) på det som handlas.

Gratis att vara med

Det finns flera olika sidor på nätet som erbjuder denna slags cashback. De fungerar på nästan identiskt sätt och ger löpande återbäring på inköpen som sker online. Det är även alltid gratis att vara medlem på dessa sidor då inkomsten alltså kommer från de inköp som medlemmarna gör.