Tre yrkesgrupper som arbetar med skötsel av grönytor

Tre yrkesgrupper som arbetar med skötsel av grönytor

Gillar du att påta i trädgården, och vill göra karriär av att syssla med skötsel av grönytor på heltid? Det finns en rad olika yrken idag som är kopplade till trädgårdsarbete. Hit hör till exempel parkarbetare, trädgårdsmästare och växtskötare. Här går vi igenom de olika yrkena.

Parkarbetare

En parkarbetares jobb är att sköta om och anlägga parker samt arbeta med skötsel av grönytor i allmänhet. Förutom parker kan det till exempel handla om kyrkogårdar och idrottsanläggningar.

En del arbetar mer med anläggning, medan andra mer jobbar med skötsel av grönytor som redan är anlagda. När man jobbar som anläggningsarbetare inom park kan man till exempel utföra underhåll av lekplatser och syssla med markröjning.

Som parkarbetare skiljer sig arbetsuppgifterna givetvis mycket beroende på säsong. På vintern får man ofta arbeta med att röja snö, att sanda, spola isbanor och diverse underhåll och reparationer.

Snittlön: 25 000 kronor i månaden.

Trädgårdsmästare

Att arbeta som trädgårdsmästare är en dröm för många som är botaniskt intresserade och kreativt lagda. Ofta är man den som leder arbetet vid parkanläggningar eller andra trädgårdsföretag. Vanligt är att man är anställd, men det är inte heller ovanligt att man är egenföretagare.

Som trädgårdsmästare är man den som planerar och organiserar diverse projekt. Normalt deltar man också själv och utför arbetsuppgifter som att plantera växter, klippa gräs, beskära träd och andra uppgifter som kan kopplas till skötsel av grönytor (samt anläggning). Som i många liknande yrken är det ett stort plus – inte sällan ett krav – att ha ett B-körkort. Har man körkort för lastbil kan det vara en mycket stark merit.

Snittlön: 25 000 kronor i månaden.

Trädgårdsanläggare

Som trädgårdsanläggare arbetar man delvis med design och av och med att anlägga trädgårdar i olika slag. Inte sällan handlar det om parker, kyrkogårdar och andra offentliga grönytor. Arbetet är likt parkarbetare, men som regel arbetar inte parkarbetare med designprocessen.

Vanligt i branschen är att man startar egna företag och håller sig med egna kunder. Ofta får man lämna anbud på ett uppdrag som till exempel utannonseras av kommunen. Uppdragen kan också vara löpande, det vill säga att man får i uppgift att till exempel sköta om en kyrkogård eller idrottsanläggning. Vanliga kunder är bostadsrättsföreningar, kommuner, landsting, stat, olika byggföretag, privata ägare av större fastigheter samt golfklubbar.

Snittlön: 25 200 kronor i månaden.