Tandläkare i centrala Gävle

Tandläkare i centrala Gävle

I Gävle hittas folktandvården i flera stadsdelar så som Andersberg, Sätra och Bomhus. I likhet med flera andra städer finns folktandvården både i stadsdelarna och i stadskärnan. De privata klinikerna ligger däremot nästan uteslutande centralt. Detta med maximalt en kilometer från varandra. För dig som söker en central tandläkare i Gävle finns allts en mängd olika kliniker att välja mellan.

Om man börjar söderifrån ligger första kliniken i stadsdelen Söder bara några hundra meter från stadskärnan. Ungefär 50 meter norrut ligger Slottstorget (där bocken brukar stå) och biblioteket. Bredvid biblioteket i Länsförsäkringarnas gamla lokaler hittas sedan nästa tandläkare vilket är en av folktandvårdens kliniker. Här finns även en av specialklinikerna för barntandvård.

Det är däremot när man går över ån och in i stadskärnan som de flesta kliniker hittas. På den stora gågatan som sträcker sig från tågstationen och bort till Heliga Trefaldighetskyrkan hittas 4 tandläkare. Den första bara ca 50 meter från tågstationen och sedan hittas övriga nära Stortorget och köpcentret Nian.

Nästa stora ”tandläkargata” är Nygatan. Jämns med gatan ligger nämligen totalt 7 kliniker. Detta inom enbart 400 meter. Den första vid Konturen och sedan ligger de efter varandra bort till sista huset före järnvägen. Det är däremot en viss skillnad på dessa kliniker. Bland annat hittas en implantatklinik i närheten av Flanör. Det är en tjänst som inte erbjuds hos samtliga tandläkare utan kräver specialistkompetens. Detsamma gäller en av folktandvårdens kliniker som har fokus på tandreglering.

Du har rätt att välja själv

Är du skriven i Gävle har du rätten att välja vilken tandläkare du vill gå till för att få undersökning eller behandling. Oavsett vilken klinik som väljs finns rätten till tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det kan däremot finnas en nackdel att byta klinik om en undersökning genomförts och behandling påbörjats. Om byte sker i detta fall kan nya tandläkaren behöva göra en ny undersökning och även börja om på behandlingen. På detta sätt kan det bli dyrare än om man stannat kvar och gjort klart hela behandlingen på den tidigare kliniken.

Barn behöver inte välja var de vill gå då de automatiskt blir kallade av folktandvården. För dem uppstår inte heller någon kostnad då det är fri tandvård i Sverige upp till 23 år.