Kameraövervakning för att hindra snatteri

Kameraövervakning för att hindra snatteri

Det är inte bara för att minimera risken för inbrott och skadegörelse som man använder kameraövervakning. Faktum är att många brott begås mitt på dagen och helt oavsett om någon befinner sig i närheten eller inte. Så kallade blinda fläckar i stadsbilden kan ofta bli marknadsplatser för diverse illegala affärer. Genom att använda kameraövervakning fastnar allt detta på bild med bra upplösning. Naturligtvis krävs dock att någon tittar på bilder från kameran. Därför väljer man ofta att samarbeta med väktare och säkerhetsfirmor på orten. Snatteri är ett annat exempel på brott som sker mitt på dagen. Det är mycket svårt för affärspersonal att lägga märke till vad alla kunder företar sig i butiken. Inte minst om man samtidigt bemannar kassor och leveranskajer. Här finns en hel del att vinna på att förbättra övervakningen!

Årligen kan affärsinnehavare se hur svinn och snatteri kostar verksamheten stora pengar. Det är inte ovanligt att dessa summor över tid kan bli mycket svåra att täcka om man inte har en radikal tillströmning av kunder som betalar. Butikskontrollanter är någonting som ännu används av många butiksinnehavare, men ännu vanligare har det blivit att jobba med kameraövervakning. På detta vis kan man se vad som händer samt dokumentera allting som bevisning. Eventuella knep för att ta sig förbi varularm innebär därför inte att man tar sig ut från butiken utan att dra till sig uppmärksamhet.

Kameraövervakning för kartläggning

Ett användningsområde som ökat vad gäller kameraövervakning är möjligheten att kartlägga beteenden. Det finns mycket att lära av att studera hur människor beter sig och vilka som talar med varandra. Även om man kan identifiera brott, är det inte alltid man ingriper direkt. Allt handlar om vilket arbetssätt man har. Det finns de som vill kartlägga ligor för att sedan kunna hindra alla inblandade från att röra sig oövervakade i området. Naturligtvis är det vanligaste dock att man ingriper så fort man ser vad som sker.

När det är fråga om större brott, som rån, är kamerorna en del av insatsen. Plötsligt kan man få all tänkbar information om vilka som finns i lokalen, om de är beväpnade, ifall det finns ett bakhåll och annat som är värt att ha uppgifter om. Kan man följa situationen även inifrån har man allt att vinna och att gripa rätt person är klart enklare än det annars hade varit.