Kontorsstädning och arbetsmiljö

Det finns en stark koppling mellan kontorsstädning och arbetsmiljö. I nästa steg finns även teorier om hur dessa faktorer påverkar produktivitet och arbetsgemenskap. Det är vanligt att man på mindre arbetsplatser sköter allting internt. Detta även vad gäller renhållning och städning. I vissa fall är detta en nödvändighet och i andra fall en besparing som man kan göra. När det gäller städning på kontor finns dock alltid en ekvation som behöver fungera. Den tid som krävs för att hålla rent och snyggt måste tas från någonting annat. Att ta in proffs för kontorsstädning i Stockholm kan därmed frigöra tid som...